Mūs atbalsta

SIA “Parka mājas” noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

SIA “Parka mājas” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 16-01-AL15-A019.2101-000010 ir uzbūvējusi viesu namu “Svilpaunieki” Lūznavā, Rēzeknes novadā 
 http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/publicitates-nodrosinasana-timeklu-vietne/
 

Mājas lapa www.svilpaunieki.lv tika realizēts ar nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” LEARN finansējuma atbalstu